Monday, June 15, 2015

Mele Popoki: He Inoa Na Jots

E ‘elekule
nou e koʻu hoaloha
o ka pueo kani mai ana
Ina e ke iwikuamoʻo
Hiki lele na lāʻau paina e.....
Eia nā Hua liʻiliʻi
nā Hua liʻiliʻi hiwa no ka Lopine-hoʻopai.  
A lele ʻoe

A lele 'oe i ke Kula mauʻu.  A lele 'oe i ke hale moa
A lele 'oe i ke paina e.  
A  lele 'oe


Eia nā Mauʻu hone
Nā Mauʻu hone no ka Lāpaki-hoʻopai.  
A holo 'oe

A holo 'oe ma ke hiʻuiʻa. A hoʻoholo 'oe ma ke la iki.
A holo 'oe ma ke paina e.   
A hoʻoholo 'oe
Ua uhi Kapa moe mahana,
Hoomahanahana ola honua.
E noa! E noa! Amama wale!
"Aia no i ʻo" wahi o ka paina.


Hey old friend...
For you my friend
Nearby the owl is crying
The family is stricken
Suddenly agitated are the pines

Here are the berries
The dark purple berries to attract the robins
Fly to the meadow
Fly to the chicken coop
Fly to the pines
Fly

Here is the sweet grass
the sweet grass  to attract the rabbits
Run through the sword ferns
Run through the narrow trails
Run through the pines
Run

We are wrapped in warm blankets
Warmth that relaxes the rigors of earthly life
Freedom! Freedom! The load is lifted!
“Yet to come” say the pines.

-Ma Christopher Kawika Brown ... Mahalo nui loa a pau hiapo i k'ou pu'uwai


E ‘elekule nou e koʻu hoaloha
Jots Lele Kane Po, June 13, 2015


Ina e ke iwikuamoʻo


"Aia no i ʻo" wahi o ka paina.


No comments:

Post a Comment

Speak from the heart